รับซื้อเศษพลาสติก PVC PET PP PS
KUA PLASTIC INDUSTRY CO.,LTD
บริษัท  เกื้อ พลาสติก อินดัสตรี้ จำกัด

เป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการกำจัดเศษพลาสติกเหลือใช้จากโรงงาน โดยมีใบอนุญาติ รง.105 ถูกต้องตามกฎหมาย

ในปัจจุบันได้มีการออกมาตรฐาน ISO ( international standardization Organization )  เพื่อให้บริษัทได้มีมาตรฐานในการผลิต และการจัดการ ISO 14000 เป็นมาตรฐานเกี่ยวกับการจัดการในด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ได้รับการยอมรับเชื่อถือจากผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้นในการจัดระบบ ISO 14000 นี้ ทางบริษัทผู้ผลิตจะต้องมีการ  ดำเนินการในการกำจัดเศษพลาสติกเหลือใช้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและถูกต้องตามกฎหมาย สามารถ
ตรวจสอบได้ว่าเศษวัสดุเหลือใช้ชนิดนั้นๆมีการนำไปรีไซเคิลได้อย่างถูกต้อง

  
    

                                                          

                                                                       
powered by Getweb